Atatürk’ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler; bir kaç düşman aleti, mürteci beyinsizden maada hiçbir millet ferdi üzerinden teellümden başka bir tesir hasıl etmemiştir.

Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak, vatansız, milliyetsiz, beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha edecek bir heyet değildir. Türk Milletinin sosyal düzenini bozmaya yönelen didinmeler boğulmaya mahkumdur Mustafa Kemal Atatürk, 1929

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir(…)Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde Türk dili ile konuşan,Türk kültürü ile yetişen,Türk ülküsünü benimseyen her kişi Türk’tür(…)

Şunu unutmamak lazımdır ki;Napoleon’da Korsikalı bir İtalyan’dı.Ama Fransız olarak öldü.Ve tarihe Fransız olarak geçti(…)Bir millet oluştuktan sonra, devlet hayatında, ekonomide ve düşüncede, ortak çalışmaların sonucu doğan milli kültürde, şüphesiz milletin bütün bireylerinin bir payı ve hakkı vardır.

Buna göre aynı kültürden insanların oluşturduğu topluma millet denir dersek, milletin en kısa tanımını yapmış oluruz(…)Ulus;dil, kültür ve ülkü birliğidir Aslen, Atatürk milliyetçiliği diye bir kavram çıkış noktası itibari ile yoktur.

Bu kavram, 1982 anayasasında ortaya atılmış ve ırkçılık fikri ile karıştırılmasını engellemek için tasarlanmıştır. Atatürk’ün Türklük, Türk tarihi ve Türk dili hakkındaki araştırmaları da yoğundur. Aslında Atatürk bir çok konuşmasında kendisinin “Türk milliyetçisi” olduğunu dile getirmiştir. Bu konuşmalarından bazıları şöyledir:

Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır.

Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır.

Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Bizim devlet hayatımızda bilindiği gibi Osmanlı siyaseti, gayri mütecanis unsurlardan ve maddelerden meydana gelmişti. Bunlardan bir harita yapmak mümkün olmadığı için Osmanlı siyaseti yerine yeni bir siyaset çıktı. O siyaset, millî siyaset, Türkçülük siyasetidir…

Türk Ocakları, Türk Tarihinin Kutsallığını, Türk milletinin asaletini, dünyaya ilk tarihi kuranın kendi soyları olduğunu anlatmayı başardıkları gün vazifelerini yapmış olacaklardır.

Türklerden alim, dahi, düşünür yetişmez iddiaları, gerçek ile taban tabana zıttır. Gerçeklerle tutarlı değildir.Çünkü, batıya ilk uygarlığı götüren, Türklerdir. – Mustafa Kemal ATATÜRK, 1930, Kırklareli

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Türklerin’dir. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu memleket tarihte Türk’tü,halen de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Oğuz, Kırgız, Tatar, Özbek, Yakut yok; Türk vardır. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Türk Milliyetçisi, gelişme ve ilerleme yolunda ve uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel olarak, onlarla bir uyum içinde yürüyecektir. Ama bunu yaparken Türk Milleti’nin özelliklerini, bağımsız kişiliğini koruyacaktır.

Türk Milliyetçisi diğer milletlerin hakkına, bağımsızlığına saygı gösterecektir. Ancak böylelikle diğer milletlerden de saygı görecektir. Kimsenin yurdunda gözümüz yoktur. Çünkü her milletin yurdu kutsaldır. Türk, büyük gücünü ancak haklarına saldırı olduğu zaman kullanacaktır. – Mustafa Kemal ATATÜRK

Buradan da görülmektedir ki, Atatürk tam bir Türk Milliyetçisi olduğu gibi, Türkçe dışında herhangi bir dilin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında konuşulmasını da onaylamamaktadır.

210

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top