Atatürkün Öğrenim Hayatı

Atatürkün Öğrenim Hayatı

Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebi’nden mezun olduktan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne devam etti.

1894 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kendi kararı ile Askeri Rüştiye’ye başladı. Okul döneminde Selanik’te, yaz aylarında ise çiftliğe giderek dayısı Hüseyin Efendi’nin yanında kalıyordu.

Öğretmenleri Mustafa Kemal’in zeki ve yetenekli bir genç olduğunu hemen fark ettiler ve ona büyük bir sevgi ve ilgi gösterdiler. Genç Mustafa’nın, “Kemal” ismini alması ise, adı geçen okulda gerçekleşti.

Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, yetenekleri ve zekası ile dikkat çeken Mustafa’yı sınıftaki diğer Mustafalardan ayırt etmek için, öğrencisinin adının sonuna “Kemal” ismini ekledi.

Böylece genç öğrenci tüm dünyanın tanıdığı yeni ismiyle anılmaya başlandı: Mustafa Kemal. 

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra 1896’da Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

Burada Ömer Naci ve Ali Fethi (Okyar) ile arkadaş oldu. Mustafa Kemal, hem askerlik eğitimine devam ediyor hem de Fransızca dersleri alarak yabancı dil eğitimine büyük önem veriyordu.

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’ni başarı ile bitirerek, 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Harp Okulu’na girdi.

Üç yılda Harbiye öğrenimini tamamlayıp 10 Şubat 1902’de bu okulu teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti. 

1903 yılında Üsteğmen oldu. 11 Ocak 1905 tarihinde de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oldu. Burada şu gerçeğin üzerinde özellikle durmak gerekir:

Mustafa Kemal söz konusu okullarda üstün kişiliği ve seciyesiyle herkesin sevgisini, saygısını kazanmıştır. Harbiye ve Harp Akademisi’nde okuduğu sırada, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durumla yakından ilgilenmiş ve ülkenin zorlukların üstesinden gelebilmesi için çözüm önerileri üretmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ali menfaatleri açısından bir an önce yapılması gerektiğine inandığı düzenlemeleri büyük bir içtenlikle savunmuştur. Dahası, görüş ve düşüncelerini her ortamda dile getirmekten çekinmemiştir. 


5 Şubat 1905 tarihinde Şam’a atanması ise, askeri hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.


Atatürkün çocukluğunu selanikte geçirmesinin ona katkıları nelerdir


Mustafa kemal zaten selanik te doğumuş ancak babasının vefatı üzerine annesi zübeyde hanım ve kız kardeşi makbule hanım ile beraber yaklaşık 3 sene dayısının yanına lagazada kaldı. Hatta ilk okula selanikte başlamıştır.

Ancak Lagaza kucuk ve okulu olmayan bir yer olduğu için zubeyde hanım oğlu mustafaya dayanamayıp onun eğitim ve öğretim hayatına devam etmesi için önce halasının yanına yollamış atatürk ün halasından memnun kalmaması üzerine bizzat kendisi tekrar selanike yerleşmiştir.

Burada Askeri rüştiye sınavına girmiş ve sınavı kazanarak askeri rüştiye de okuma isteğini elde ederek okulu başarılı bir şekilde bitirmiştir. Tabi böylece selanike de veda etmek durumunda kalmıştır.

Selanik Mustafa Kemal için bir basamk niteliği taşımaktadır. Çünkü Dayısının ve annesinin de evlenmeden önce ikamet ettiği Lagaza yerleşim yeri eğitim ve öğretim yeri sadece klise tarafında veriliyordu ancak bunuda Atatürk istemiyordu.

Mustafa kemal atatürk Selanik te yaşamaya başlamasıyla beraber hem okuluna başladı hemde içindeki asker olma düşüncesinide gerçekleştirmeye fırsatı oldu. O fırsat Selanikteki askeri okuldu.

Yaklaşık 15 yaşına kadar 3 ila 4 yılı hariç olmak la beraber yaşamının ve çocukluğunun bir bölümünü Selanikte geçirmiş olan Atatürk böylece Asker olmasına neden olacak olan askeri rüytiye ye yani askeri okula başlamış oldu. Selanikte yaşamanın atatürk e en büyük katkısı ve yararı budur.

354

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top