Mevlid Kandili Sözleri

Mevlid Kandili Sözleri

İnsanlığa gönderilen en son peygamber, Hz Muhammed’dir. Peygamber efendimiz Kameri olarak adlandırılan Rebiü’l -evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Miladi takvime göre bu tarih 571 yılı Nisan ayına rastlamaktadır. İşte, efendimize, resule kavuştuğumuz bu mübarek gecede kutlanan kandile “Mevlid Kandili denir. Mevlid Kandili bundan dolayı çok önemlidir ve daima kutlanır.

O’nun doğduğu zaman dünyanın her tarafı cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış ver yürümüş haldeydi. Allah’a olan inanç unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlıklar içinde boğuşuyor, dünya yaşanılmaz bir hal almıştı.

O’nun doğduğu gece, önce bir ay parladı, sonra da etrafı bir ışık kapladı. İnsanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir insan dünyaya geldi. İşte, Peygamberimizin doğmasıyla ilgili Kuran-i Kerim’de yer alan ayetler;

Kuran-ı Kerim’de Mevlid Kandili ile İlgili Ayetler;

– Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)

– “Ant olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir

– Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” ( Al-i İmrân, 164)

– “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”  (Sebe, 28)

– Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur “ (Ahzap  70-71)

– “Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)

– “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın…”  (Âl-i İmrân -31)

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece Haıyrlı kandiller

Bu gece Cenab-ı Hak’ın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir Hepimiz için haıyrlı olsun!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin mevlit kandiliniz mübarek olsun

Bu gece mevlit kandili Günahtan kurtuluş gecesi Haydi dua edelim Temizlensin günah defterleri ıyi kandiller

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim mevlit kandiliniz mübarek olsun

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun

Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlit gecesi Dua edelim Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun ıyi kandiller

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlidtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun..

416

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top